Jesus Kommer Snart

Velkommen til Brocklin`s Hjemmeside

Hvem er jeg? Jo et levende vitne for Jesus.

Du kan lese min historie I dokkumentet "Jeg trodde jeg skulle dø"